ZÁKLADNÍ CYKLICKÉ KURZY ANGLIČTINY

Systém výuky angličtiny se skládá z 8 samostatných ročníků.  Každý stupeň obsahuje 9 výukových soustředění ( 1 x v měsíci říjen – červen). Jednotlivé stupně na sebe obsahově i časově navazují a umožňují tak plynulé studium. Souběžně s obecným jazykem je výuka od 2.stupně rozšiřována o základní praktické okruhy z obchodního a v případě zájmu i technického jazyka. Na výuce se podílejí kvalifikovaní čeští učitelé v kombinaci s rodilými mluvčími.

Typ kurzu: Obsah a cíle:
I.stupeň ZAČÁTEČNÍCI Osvojení základní slovní zásoby v rozsahu cca 1000 slov a základní gramatiky, získání schopnosti vést jednoduchou konverzaci, orientovat se v odborném textu a jeho četbě s pomocí slovníku
II.stupeň MÍRNĚ POKROČILÍ – I Upevnění a rozšíření základních znalostí jazyka v oblasti konverzační, gramatické a lexikální tak, aby absolventi zvládali jazyk v základních společenských i pracovních situacích, zvýšení slovní zásoby na  cca 2000 slov.
III.stupeň MÍRNĚ  POKROČILÍ – II Rozvoj samostatné komunikace, schopnosti porozumět slyšenému i psanému textu, vést jednání i korespondenci se zahraničními partnery. Obsah je zaměřen především na rozvoj aktivní slovní zásoby.
IV. stupeň STŘEDNĚ POKROČILÍ-I Konverzační stupeň. Obsahově je kurz zaměřen na rozvoj aktivně používané slovní zásoby, plynulejšího a přesnějšího vyjadřování,  schopnosti odposlechu.
V.stupeň STŘEDNĚ POKROČILÍ-II Navázání na 4.stupeň s předpokladem dalšího zdokonalování se v komunikaci v cizím jazyce.
VI.-VII stupeň POKROČILÍ- I,II Další  zdokonalování se v komunikaci v angličtině, rozvoj plynulého vyjadřování. Rovoj slovní zásoby včetně okruhů firemního jazyka.Stupně VI.-VIII probíhají na úrovni upper-intermediate, s různou mírou začlenění odborného (firemního) jazyka dle zaměření dané učební skupiny.

 

FORMA: 9 třídenních soustředění (čt-so)
ROZSAH: 243 vyučovacích hodin
Facebooktwitterlinkedin