ZÁKLADNÍ CYKLICKÉ KURZY NĚMČINY

Systém výuky němčiny se skládá z 4 samostatných ročníků. Každý stupeň obsahuje 9 výukových soustředění ( 1 x v měsíci říjen – červen). Jednotlivé stupně na sebe obsahově i časově navazují a umožňují tak plynulé studium. Souběžně s obecným jazykem je výuka od 2.stupně rozšiřována o základní praktické okruhy z firemního jazyka.

Typ kurzu: Obsah a cíle:
I.stupeň ZAČÁTEČNÍCI Osvojení základní slovní zásoby v rozsahu cca 1000 slov a základní gramatiky, získání schopnosti vést jednoduchou konverzaci, orientovat se v odborném textu a jeho četbě s pomocí slovníku
II.stupeň MÍRNĚ POKROČILÍ Upevnění a rozšíření základních znalostí jazyka v oblasti konverzační, gramatické a lexikální tak, aby absolventi zvládali jazyk v základních společenských i pracovních situacích, zvýšení slovní zásoby na  cca 2000 slov.
III. – IV.stupeň STŘEDNĚ  POKROČILÍ –I,II Rozvoj samostatné komunikace, schopnosti porozumět slyšenému i psanému textu, vést jednání i korespondenci se zahraničními partnery. Obsah je zaměřen především na rozvoj aktivní slovní zásoby.

 

FORMA: 9 třídenních soustředění (čt-so)
ROZSAH: 243 vyučovacích hodin
Facebooktwitterlinkedin