ZÁKLADNÍ CYKLICKÉ KURZY RUŠTINY

Systém výuky ruštiny se skládá z 2 samostatných ročníků.

Typ kurzu: Obsah a cíle:
I.stupeň ZAČÁTEČNÍCI Osvojení základní slovní zásoby v rozsahu cca 1000 slov a základní gramatiky, získání schopnosti vést jednoduchou konverzaci, orientovat se v odborném textu a jeho četbě s pomocí slovníku
II.stupeň MÍRNĚ POKROČILÍ Upevnění a rozšíření základních znalostí jazyka v oblasti konverzační, gramatické a lexikální tak, aby absolventi zvládali jazyk v základních společenských i pracovních situacích, zvýšení slovní zásoby na  cca 2000 slov.

 

FORMA: 9 třídenních soustředění (čt-so)
ROZSAH: 243 vyučovacích hodin
Facebooktwitterlinkedin