SPECIALIZOVANÉ BUSINESS KURZY

Výuku nabízíme formou otevřených kurzů i uzavřených kurzů na zakázku firem s možností úpravy obsahu a rozsahu hodin dle požadavků zadavatelů. Lektory jsou čeští učitelé s VŠ kvalifikací a mnohaletou pedagogickou a odbornou praxí (praktické zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu, ve výuce pro české i nadnárodní společnosti a finanční instituce).

KOMUNIKACE V KOMERČNÍ PRAXI  ● V ANGLIČTINĚ  ● V NĚMČINĚ

Cílem kurzu je efektivní komunikace  v kontextu pracovního prostředí v oblasti obchodu a administrativy. Kurz se zaměřuje na rozvoj komunikativních dovedeností  se zřetelem ke specifickým potřebám účastníků (vyjednávání, pracovní pohovory, prezentační dovednosti, žádost o zaměstnání, zpracování objednávek, reklamace, schůze a porady, finanční záležitosti, společenská komunikace aj.).

FORMA: 5 dvoudenních soustředění (pá-so)
ROZSAH: 90 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

OBCHODNÍ KORESPONDENCE ● V ANGLIČTINĚ ● V NĚMČINĚ ● V RUŠTINĚ

Kurz pro mírně a středně pokročilé studenty, kteří se potřebují zdokonalit v písemné podobě anglického či německého jazyka a zlepšit styl svého psaného projevu včetně elektronické korespondence. Ve výuce bude pozornost věnována různým druhům a formám obchodní korespondence: dopisy, maily, faxy, poptávky a nabídky, objednávky, reklamace, platby a platební podmínky, přeprava zboží, pojištění aj.

FORMA: 1 jednodenní seminář
ROZSAH: 8 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: A2, B1

KURZ OBCHODNÍ RUŠTINY

Kurz ruského jazyka je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti ruštiny a nyní si potřebují nebo chtějí své znalosti oživit, procvičit a doplnit (minim. mírně pokročilí). Obsah kurzu je podřízen třem základním cílům: doplnění a procvičení základů jazyka ( slovní zásoba, gramatika), rozvoj v oblasti konverzační, získání terminologie obchodní ruštiny, rozvoj komunikace v této tematické oblasti.

FORMA: 5 dvoudenních soustředění (pá-so)
ROZSAH: 90 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: A2, B1

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI  ● V ANGLIČTINĚ   ● V NĚMČINĚ

Problematika prezentací a získání prezentačních dovedností v mezinárodním obchodním prostředí, typy prezentací, komunikační styly. Jazyková náplň jednotlivých fází prezentací. Praktické nácviky a poskytnutí zpětné vazby.

FORMA: 2  jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

FINANČNÍ ANGLIČTINA

Výuka pro pracovníky v oblasti financí. Hlavním cílem je poskytnout základní přehled o finanční terminologii z oblasti účetnictví a bankovnictví (účetní terminologie, ekonomické a finanční ukazatele, peníze a ceny, rozpočet, cash-flow, mezinárodní platby, akciový trh aj.). Rozvoj používané terminologie, orientace v odborných textech. Kurz je určen pro minimálně středně pokročilé účastníky.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

ANGLIČTINA VE VÝROBĚ

Výuka určená pro nižší management ve výrobě komunikující v angličtině s vyšším managementem firmy (se zahraničními manažery), často při prezentaci technických a výrobních problémů na poradách apod. Cílem je získání potřebné terminologie a její systemizace v následující tematických okruzích: popis výrobního závodu a technický popis předmětů, nákup a zásobování, logistika, štíhlá výroba, řízení kvality a řízení výrobního procesu, zákaznický servis aj.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: A2 (B1)

VYJEDNÁVÁNÍ V ANGLIČTINĚ

Základní typy a části vyjednávání. Používání vhodných jazykových prostředků a náplń jednotlivých částí vyjednávání. Příprava na vyjednávání, objasňování, řešení problémů, nalezení dohody a její potvrzení. Řešení praktických situací a nácvik rozhovorů.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

SPOLEČENSKÁ KONVERZACE PŘI OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH

Společenská konverzace jako nedílná součást firemní komunikace a obchodních kontaktů. Představování. Navázání, udržování a ukončování rozhovoru, vhodné okruhy pro společenskou konverzaci. Praktické nácviky “Small talk”, role play.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

PORADY V ANGLIČTINĚ

Rozvoj potřebné slovní zásoby a užitečných frází, rozvoj komunikativních dovedností pro úspěšné zvládnutí a aktivní účast na poradách. Zahájení, průběh a fáze, ukončení porady. Řízení porad. Diskuse. Praktické procvičení jazyka včetně role play.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2

JEDNÁNÍ S (OBTÍŽNÝMI) KLIENTY ● V ANGLIČTINĚ

Efektivní zvládnutí komunikace s obtížnými klienty v problematických situacích. Metody rozptýlení hněvu (vzteku) a nepřátelství klienta. Různé druhy strategií jednání s obtížnými klienty. Verbální a nonverbální metody. Příklady, modelové situace, praktické nácviky.

FORMA: 2 jednodenní semináře
ROZSAH: 12 vyučovacích hodin
VSTUPNÍ ÚROVEŇ: B1, B2
Facebooktwitterlinkedin