KURZY PŘIPRAVUJÍCÍ K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ( B2)

Kurz pro pokročilé je určen zájemcům o přípravu na nejznámější z mezinárodně uznávaných Cambridge zkoušek, lze jej ale doporučit i dalším zájemcům, kteří se chtějí systematicky zdokonalovat v angličtině. Studium je zaměřeno na komplexní rozvoj ústního i písemného projevu, schopnosti odposlechu a porozumění psanému textu. Probíhá podle  zahraničních učebních materiálů, určených pro tento typ kurzu a obsahujících řadu přípravných testů. Nedílnou součástí  je i řízená domácí příprava, včetně písemné.

FORMA: 9 třídenních soustředění (čt-so)
ROZSAH: 243 vyučovacích hodin

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRELIMINARY ENGLISH TEST  (B1)

Kurz pro středně pokročilé  jako bezprostřední  příprava na PET, tj.druhý stupeň Cambridge zkoušek. Obsahem je procvičení gramatiky v problémových okruzích na typech cvičení v PET, rozšiřování komunikativních dovedností a dalších znalostí nezbytných pro úspěšné složení všech částí zkoušky, včetně části Speaking. Trénink na řadě cvičných testů, aby se studenti podrobně seznámili se strukturou a obsahem zkoušky.

FORMA: 3 dvoudenní soustředění (pá-so)
ROZSAH: 54  vyučovacích hodin

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA ZERTIFIKAT DEUTSCH   ( B1)

Kurz pro středně pokročilé zájemce. Zertifikat Deutsch (ZD) je společná německo-rakousko-švýcarská zkouška, představující nejznámější zkoušku Goethe institutu.  Zkouška prokazuje, že máte solidní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují se jazykově orientovat ve všech důležitých situacích běžného jazyka. Výuka probíhá podle zahraničních učebních materiálů  a nedílnou součástí je i trénink na  základě cvičných testů. Nezapomíná se na rozvoj samostatné a plynulé komunikace.

FORMA: 3 dvoudenní soustředění (pá-so)
ROZSAH: 54  vyučovacích hodin
Facebooktwitterlinkedin